Berita Terbaru
Loading...
21 Maret 2014

MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN  PERIJINAN DAN NON PERIJINAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.”
Manado 2014
IR. ROI O. J. TEROK
PEMBINA TKT.I
NIP. 19610523 198902 1 005

Press Esc to close
Copyright © 2014 datalinkdigital.com All Right Reserved